ISO DANIŞMANLIK SÜRECİ / SÜRESİ NASIL BELİRLENMELİDİR?

ISO DANIŞMANLIK Sürecinde verilen hizmet süresi çalışma yapılacak kurum / kuruluş / firma / işletme / fabrika / inşaat firması / okul / dernek / devlet kurumu vb öncelikle hangi sektör olduğuna kısaca faaliyet konusuna ,çalışan sayısına , proseslerine , mevcut altyapısı , danışmanın tecrübesine , daha önce yapılan çalışmalara vb parametrelere bağlı farklılık gösterilebilir. […]

Continue reading →

ISO DANIŞMANLIK FİRMASI SEÇİM KRİTERLERİ

ISO Danışmanlık Firması Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir? *Tüzel Bir Kişilik Olması Tavsiye Edilir. *ISO 9001 /14001 / 22000 Vb Yönetim Sistemleri Kuracak Danışmanın Kalifikasyonuna Dikkat Esilmesi tavsiye edilir. *Sektörel Tecrübesi Dikkate Alınması Gereken önemli bir parametredir. *Sistemi Kuracak Kişinin Çözüm Üretme Yeteneği , İletişim Gücü,  vb yeteneklere sahip olması tavsiye edilir.

Continue reading →